živeti ili živiti

U moru gramatičkih i jezičkih pravila postoje i ona koja su jednostavno neobjašnjiva i takva kakva su. Pred nama je nedoumica koja je po svoj prilici veoma logična. Treba da odagnamo kako se kaže živeti ili živiti? Većina vas možda i zna odgovor pre nego što ga napišem, a to je živeti.

Kako se piše ispravno živeti ili živiti

Kada je srpski pravopis u pitanju oblik živiti se ne koristi nikada, te tako dolazimo do jedinog rešenja, a to je da je pravilno napisati živeti. Kroz tekst i direktne primere najbolje će se videti ova reč.

Primeri upotrebe

  • Nije lako živeti daleko do glavnog puta i prodavnice.
  • Da li ćete živeti u toj kući za stalno ili vam je to privremeni smeštaj?
  • Ispričaj nam kako je to živeti sa dva psa i tri mačke!

Leave A Comment?