zbog bolesti ili radi bolesti

Nastavljamo naše putovanje po krivudavim ulicama srpskoj jezika i gramatike. Sledeća nedoumica zvuči lako, ali nije baš tako. Zahteva od nas određene veštine u oblasti pravopisa. Kako se kaže zbog bolesti ili radi bolesti?  Ukoliko naglašavamo uzrok nečega pravilno je reći zbog bolesti.

Kako se piše ispravno zbog bolesti ili radi bolesti

Kada se osvrnemo na pravopis našeg jezika shvatićemo da je ispravno koristiti prvi oblik zbog bolesti. Ovim rečima želimo da naglasimo da je bolest uzrok nečega. Najbolje će nam direktni primeri pokazati njihovu upotrebu.

Primeri korišćenja

  • Tom događaju Maja neće prisustvovati zbog bolesti.
  • Zbog bolesti možemo ostati duže nego što smo planirali.
  • Da li se nisi pojavio zbog bolesti ili zbog nečeg drugog?

Leave A Comment?