zavisan ili zavistan

Sledeća nedoumica opet nas navodi na duboko razmišljanje. Kako se kaže zavisan ili zavistan? Tačan odgovor na ovo pitanje je da se u srpskom jeziku koriste oba oblika, a pravopis će nam objasniti zašto i kada se koriste date reči.

Kako se piše ispravno zavisan ili zavistan

Ukoliko želimo da pišemo o tome da li je neko samostalan koristimo prvi oblik zavisan, a ukoliko govorimo o zavisti kada je neko zajedljiv pravilno je napisati zavistan. Primeri će nam najbolje pokazati upotrebu datih reči.

Primeri upotrebe

  • Ona nije zavisna od njega, ima svoju platu.
  • Maja je mnogo zavistna i ljubomorna na vas.
  • Ne želim da budem zavisan ni od koga.

Leave A Comment?