zauvijek ili zauvjek

Gramatička pravila uvek su nam predstavljala zanimljive izazove. Pred nama je nedoumica radi koje treba da otrijemo kako se kaže ispravno zauvijek ili zauvjek. Tačan odgovor je zauvijek, jer se ovde radi o ijekavici.

Kako se piše pravilno zauvijek ili zauvjek

Prilog koji označava nešto za sva vremena je zauvijek, a na ekavici zauvek. Pravopis nalaže da je ukoliko se dvoumimo između zauvijek i zauvjek pravilno da se odlučimo za prvi oblik, tj. zauvijek.

Primeri korišćenja date reči

  • On će zauvijek ostati moja jedina ljubav.
  • Da li je ovo kraj zauvijek, nećete se pomiriti?
  • Nataša i Mila biće prijateljice zauvijek.

Leave A Comment?