zaspim ili zaspem

Pred nama su dve reči koje su dobijene od dva različita glaogla. Zaspim je reč koja je u prvom licu jednine od glagola zaspati, a drugi oblik zaspem dobijen je od glagola zasuti. Tako dolazimo do toga da je pravilno koristiti i jedan i drugi oblik.

Kako se piše pravilno zaspim ili zaspem

Pravopis srpskog jezika nalaže da su u upotrebi oba oblika podjednako. Rešili smo i kako se kaže i kako se ispravno piše, a razliku između ova dva glagola najbolje će nam pokazati primeri iz direktnog teksta.

Primeri korišćenja datih reči

  • Sinoć nisam nikako mogla da zaspim od buke.
  • Kad se bude vratio ima da ga zaspem uvredama koje je zaslužio.
  • Ne želim da zaspim pre kraja filma.

 

 

Leave A Comment?