zarez ili zapeta

U srpskom jeziku svi smo čuli za zarez ili zapetu, ali da li ste se nekada zapitali  šta je od ta dva oblika pravilno koristiti. Gramatički i kulturološki pravilna su oba oblika, te se oba oblika i koriste kako u izgovoru, tako i u pisanju.

Kako se piše ispravno zarez ili zapeta

Što se tiče pisanog teksta osvrnućemo se na oba primera. Znamo kako se kaže zarez drugačije – zapeta. To većina pomisli međutim ta reč je poreklom ruska i najnoviji pravopis kaže da se u praksi najviše koristi zarez.

Primeri korišćenja datih reči

  • Da li neko zna da objasni kada se upotrebljava zarez u rečenici?
  • Koliko zapeta možete da izbrojite u ovom tekstu?
  • Molim te ispravi sve greške, uključujući i zareze.

Leave A Comment?