žandar ili žandarm

Reč koja nam sledeća donosi jednu nedoumicu često je korišćena u našem izgovoru. Kako u svakodnevnom životu, tako i u kartama. Zanima nas kako se kaže pravilno žandar ili žandarm? Ispravno je koristiti oba oblika ove reči.

Kako se piše pravilno žandar ili žandarm

Kako je u izgovoru dozvoljeno koristiti i žandar i žandarm, isto tako i pravopis nam dopušta oba oblika. Ovde se govori o reči koja ima francusko poreklo od reči gandarm, što bi u bukvalnom prevodu značilo konjanik.

Primeri upotrebe

  • Moj otac bio je žandarm celog života i bio veoma strog.
  • Ima dva žandara i damu, pobediću te sigurno.
  • Da li ste videli žandara u susednoj ulici?

Leave A Comment?