žamor ili žagor

Pregršt reči, pregršt pravila i isto tako velikih izazova za nas. Sledeća nedoumica nas sa osmehom posmatra i postavlja nam pitanje kako se kaže pravino žamor ili žagor. Odgovor koji je tačan glasi da je dozvoljeno koristiti oba oblika.

Kako se piše ispravno žamor ili žagor

Ukoliko želimo da iskažemo šum koji stvara mnoštvo glasova upotrebićemo baš datu reč. Pravopis nam dozvoljava da koristimo i jedan i drugi oblik, jer su oba gramatički ispravna. Za koji se odlučimo, potrebno je samo da ostanemo pri istom do kraja teksta.

Primeri upotrebe

  • Žamor koji su deca stvarala u dvorištu bio je razdragan i veseo.
  • Nisam mogla da podnesem žagor koji je dopirao iz susedne ulice.
  • Da li si sinoć čuo neki žamor ispod prozora?

Leave A Comment?