zamkova ili zamaka

Veoma zanimljiv  i bogat srpski jezik pripremio nam je još jednu zavrzlamu. Mi imamo pravopis na našoj strani i lako ćemo je rešiti. Treba da rešimo kako se kaže zamkova ili zamaka. Tačan odgovor na naše pitanje je da je pravilno koristiti oba oblika.

Kako se piše ispravno zamkova ili zamaka

U pisanom tekstu, kao i u izgovoru dozvoljeno je koristi obe reči. Ovde govorimo o množini imenice zamak, koja se inače pojavljuje na dva načina i oba su pravilna.

Primeri korišćenja datih reči

  • U toj dolini bilo je nekoliko velikih zamkova.
  • Da li se prebrojao koliko je zamaka bilo u knjizi?
  • Mnogo zamkova obišli smo, da bi smo dobili odgovor na to pitanje.

Leave A Comment?