zahvaliti za ili zahvaliti na

Sledeći zadatak nam je da odagnamo kako se kaže tačno zahvaliti za ili zahvaliti na. Mi smo zahvalni našem fascinantnom jeziku na svojoj veličanstvenosti i rado ćemo ih rešavati. U srpskom jeziku pravilna su oba oblika kada želimo izraziti zahvalnost.

Kako se piše ispravno zahvaliti za ili zahvaliti na

Da srpski pravopis bude zadovoljan našim radom u pisanom tekstu pravilno je koristiti oba oblika i zahvaliti za i zahvaliti na. Bitno je samo napisati glagol zahvaliti odvojeno do predloga za i na. Hajde da sada pogledamo primere u kojima se iskazuje zahvalnost datim oblicima ovih reči.

Primeri upotrebe

  • Kome možemo zahvaliti za pomoć koja nam je juče stigla u vidu namirnica?
  • Želim ti zahvaliti na svemu što si do sad učinio za mene.
  • Moraš mu zahvaliti za taj skupoceni poklon.

Leave A Comment?