zadnji put ili poslednji put

U srpskom jeziku uvek nas iznenade nove nedoumice. Sledeće što nas zanima je kako se kaže zadnji put ili poslednji put?   Vremenom i jedan i drugi pridev poprilično su se razvili i mogu se oba koristiti.

Kako se piše ispravno zadnji put ili poslednji put

Ukoliko želimo da zapišemo date prideve uz imenicu put, pravopis nalaže da je pravilno koristiti oba oblika. Pripremili smo nekoliko primera koji će nam pokazati upotrebu datih.

Primeri upotrebe

  • Ovo je zadnji put da ti ponavljam šta da uradiš!
  • Nije ovo poslednji put njegovog dolaska, sigurna sam.
  • Poslednji put sam je videla juče, na velikom odmoru.

Leave A Comment?