za ništa ili nizašta ili ni za šta

U srpskom jeziku često nedoumice stvara razmak između reči, tačnije način na koji se one pišu. Često smo čuli kako ljudi pokušavaju da odagnaju kako se piše pravilno za ništa ili nizašta ili ni za šta. Hajde da to sad sami rešimo, a ukoliko nam zatreba pomoć tu je uvek spreman srpski pravopis.

Kako se piše ispravno za ništa ili nizašta ili ni za šta

Pravilo glasi da ukoliko koristimo predlog između zamenice ništa i reči ni moramo staviti razmak između svake reči. Dakle, pravilno je napisati ni za šta, odvojeno sve tri reči.

Primeri upotrebe

  • Toliki put smo prešli ni za šta.
  • Ukoliko ovoliki trud bude ni za šta tebe ćemo okriviti za to.
  • Da li je sve ovo utrošeno vreme ni za šta?

Leave A Comment?