upravu ili u pravu

Kako se piše pravilno upravu ili u pravu? Ispravno je u pravu. Ova reč u srpskom jeziku se i izgovara i piše odvojeno. Pravopis nas je uputio na detalje ovog pravila. Dobro znano pravilo je da prilog u, kada se nađe u društvu imenica, piše se rastaljeno. Kako je i […]

ustvari ili u stvari?

Kako se piše pravilno ustvari ili u stvari? Postoje mnoge reči koje spojimo akcentom kada ih izgovaramo, ali pišu se odvojeno, što je i u ovoj nedoumici slučaj. Ispravno je napisati u stvari. Pravopis je naložio da se priloški izrazi uvek pišu rastavljeno. Prilog u plus imenice, kao što je […]

u pitanju ili upitanju

Mnogi od nas koriste izraz u pitanju, ali sada moramo odagnati kako se piše pravilno. Ako poslušamo pravopis i gramatiku srpskog jezika, doći ćemo do zaključka da se ispravno napisati u pitanju, odvojeno. Ova reč piše se rastavljeno, jer se radi o prilogu u i imenici pitanje, te se kao […]