umnogome ili u mnogome

Prilozi nastavljaju da se poigravaju sa nama i zadaju nove nedoumice. Kako se piše pravilno umnogome ili u mnogome? U srpskom jeziku ispravno je koristiti samo oblik umnogome.

Da bismo zadovoljili i pravila koje je propisao naš pravopis reč umnogome, pravilno je pisati spojeno kao jednu reč. Ovaj prilog koristi se kada se govori o nečemu u velikoj meri. Primenu ove reči u tekstu najbolje će nam pokazati naredni primeri.

Primeri upotrebe

  • Umnogome nisi u pravu i dobro razmisli o svemu.
  • Ovaj krompir umnogome je proklijao, bolje da ga bacimo.
  • Marko se umnogome promenio prema meni.

Leave A Comment?