ujutro ili ujutru

Kako se kaže pravilno ujutro ili ujutru? U srpskom jeziku ispravno je korisiti oba oblika kada se govori o jutarnjim časovima.

Ukoliko se osvrnemo na pravopis videćemo da je ovde samo reč o željama i navici. Pažnju trebamo obratiti samo na to kako se piše data reč. Bilo koji oblik da izaberemo trebamo je pisati spojeno. Pređimo sada na primere koje smo pripremili kako bismo vam približili primenu ovih reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Ujutro moram ići u školu.
  • Moram li baš ujutru rano da ti objašnjavam svoje greške.
  • Možemo li se videti sutra ujutu?

Leave A Comment?