samim tim ili samim time

Kako se kaže ispravno samim tim ili samim time? U srpskom jeziku pravilno je koristiti oblik samim time.

Postoje određena pravila koja se nalaze u srpskom rečniku i pravopis nam ne mora dodatno objašnjavati detalje. Potrebno je samo da pređemo na primere koji će nam pokazati kako se piše pravilno ova reč.

Primeri korišćenja date reči

  • Nisi bio pristojana, pa samim time bićeš u kazni neko vreme.
  • Veoma je lepa i samim time može se takmičiti za kraljicu večeri.
  • Samim tim što si mi ispričao, shvatam da ti nije bilo lako.

Leave A Comment?