sad ili sada

Kako se kaže pravilno u srpskom jeziku sad ili sada ? Ispravno je korisiti oba oblika podjednako u zavisnosti od želje i navike.

Pravopis je tu, naravno, da nas podseti da se u ova dva primera pojavljuje i nepostojano a sad(a). U pisanoj formi bi se trebalo pridržavati jednog oblika za koji smo se odlučili. Primeri koje smo pripremili pokazaće kako se piše data reč u tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Možemo li sada porazgovarati na miru da nas niko ne prekida?
  • Sad ću otići kod Jovane da mi objasni o čemu se radi.
  • Petar je sada doneo sve ove papire da odnesem tati.

Leave A Comment?