s tobom ili sa tobom

Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku moramo znati kako se kaže pravilno s tobom ili sa tobom. Ispravno je i jedno i drugo.

U srpskom jeziku dozvoljeno je koristiti ova oblika podjednako. Ne postoji ovde ni jedna glasovna ili gramatička promena, već samo pravilo kojeg se moramo pridržavati. Ukoliko se u pisanom tekstu odlučimo za jedan oblik njega se trebamo pridržavati do kraja. Pogledajmo naredne primere kako bismo uvideli kako se piše data reč.

Primeri upotrebe

  • S tobom mi je mnogo lepo i prijatno.
  • Ne želim više da se svađam sa tobom.
  • Mogu li krenuti sa tobom kod Mije na žurku?

Leave A Comment?