s tobom ili sa tobom

Da bismo ispoštovali i pravopis i gramatiku moramo znati kako se kaže pravilno s tobom ili sa tobom. Ispravno je i jedno i drugo.

U srpskom jeziku dozvoljeno je koristiti ova oblika podjednako. Ne postoji ovde ni jedna glasovna ili gramatička promena, već samo pravilo kojeg se moramo pridržavati. Ukoliko se u pisanom tekstu odlučimo za jedan oblik njega se trebamo pridržavati do kraja. Pogledajmo naredne primere kako bismo uvideli kako se piše data reč.

Primeri upotrebe

  • S tobom mi je mnogo lepo i prijatno.
  • Ne želim više da se svađam sa tobom.
  • Mogu li krenuti sa tobom kod Mije na žurku?

1 Comment

  1. Goga

    Ovo nije tačno – pre svega, oblik S je puni oblik, a oblik SA ima pokretno A koje se pojavljuje samo u sklopovima teškim za izgovor (kada naredna reč počinje takođe glasom S, ili Š. Ž, suglasničkom grupom teškom za izgovor itd…). Osim u pomenutim situacijama, pravopis traži upotrebu oblika S.
    NIJEDNA se piše spojeno, a ne odvojeno, kako je ovde napisano. NJEGA SE TREBAMO PRIDRŽAVATI takođe nije dobro rečeno, a ISPOŠTOVATI je stilski diskutabilno.

Leave A Comment?