ovaj put ili ovog puta ili ovoga puta

Kako se kaže pravilno ovaj put ili ovog puta ili ovoga puta? Dobro smo razmislili i konsultovali pravopis, te tako dođosmo do saznanja da je ispravno koristiti oblik ovaj put, kao i ovog puta.

U srpskom jeziku padeži igraju veoma važnu ulogu i ovde je reč o akuzativu. Međutim ove reči koriste se i kao vremenski genitive. Sva ova objašnjenja najbolje ćemo videti u direktnom teksu, te s toga pređimo na primere koji nam pokazuju kako se piše ova reč.

Primeri upotrebe

  • Ovaj put si uspeo bez mnogo truda, ali za sledeći se pripremi bolje.
  • Milena će ti ovog puta oprostiti, ali pripazi malo.
  • Nadam se da ću ovog puta položiti vozački ispit.

Leave A Comment?