oslikati ili odslikati

Kako se kaže pravilno oslikati ili odslikati? Ova nedoumica dovela nas je u veliko razmišljanje, ali shvatili smo da je u srpskom jeziku dozvoljen i jedan i drugi oblik. Oba oblika ima slično značenje i predstavlja nešto predstavljeno u slici.

Pravopis nam je objasnio da gramatički nećemo pogrešiti ukoliko napišemo i jedno i drugo, ali ipak se prednost daje odbliku oslikati. Pomenutu razliku i kako se piše ispravno ova reč pogledajmo u sledećim primerima.

Primeri upotrebe

  • Ova priroda je divna trebali bi je oslikati na velikom platnu.
  • Miloš je do detalja odslikao jučerašnju situaciju.
  • Možemo oslikati predeo oko seoske crkve.

Leave A Comment?