mr. ili mr

Skraćenice su uvek interesantne za polemisanje. Kako se piše ispravno skraćenica za reč magistar? Pravilno je napisati mr, malim slovom i bez tačke. Kako se to pravopis poigrao sa slovima saznaćemo u redovima ispod.

Ovde su za skraćenicu korišćeni prvo i poslednje slovo u reči, što se u srpskom jeziku naziva kontrakcija i kao takva povlači i pravilo da se uvek piše bez tačke kao i skraćenica za reč doktor. Pogledajmo primere kako bismo bili sigurni da smo razumeli ovu nedoumicu.

Primeri upotrebe date skraćenice

  • Milošev otac je mr farmacije i vrlo je strog.
  • Mr Božović održaće danas konferenciju za novinare.
  • Petrović je mr medicinskih nauka.

Leave A Comment?