moći ćemo ili moćićemo

Kako se piše ispravno moći ćemo ili moćićemo? U srpskom jeziku pravilno je napisati moći ćemo, odvojeno. Objašnjenje zašto je to tako dao nam je pravopis u narednim redovima.

Glagol koji se završava na -ći u future imaju dva oblika. Kada je reč o prvom licu množine moći ćemo, može da se napiše i mi ćemo moći, takođe razdvojeno. Ostala lica u prostijem obliku glase moći ću, moći ćeš, moći će, moći ćemo, moći ćete, moći će. Pogledajmo sada pripremljene primere za ovu reč.

Primeri upotrebe date reči

  • Moći ćemo da dođemo po vas za sat vremena.
  • Moći ćemo tek sutra da završimo pano iz likovnog.
  • Nemamo vremena sad, moći ćemo tek sutra da se vidimo.

Leave A Comment?