kuda ideš ili gde ideš

Kako se kaže pravilno kuda ideš ili gde ideš? Pravopis našeg bogatog jezika dozvolja vam nam upotrebu oba oblika, ali trebamo obratitit pažnju kada upotrebljavamo koji. Sledeće objašnjenje potrebno nam je i da saznamo kako se piše data reč.

Ukoliko se pitanje odnosi na pravac koristi se oblik kuda ideš, no ukoliko mislimo na mesto odlaska ispravno je upotrebiti upitni izraz gde ideš. Ove razlike najbolje su izražene kroz primere ispod.

Primeri upotrebe

  • Gde ideš Jovane u ove kasne sate?
  • Kuda ideš da bi najbrže stigao do Majine zgrade?
  • Milane gde ideš sad, kad treba sestra da ti dođe?

Leave A Comment?