krošnji ili krošanja

Kako se kaže ispravno krošnji ili krošanja? Pravopis srpskog jezika nalaže da je pravilno koristiti oba oblika ove reči. Ovde je reč o genitivu množine imenice krošnja.

Kako se piše ova reč najbolje ćemo videti u primerima koje smo spremili za vas. U njima je prikazano kada i kako se upotrebljava ovaj genitiv množine.

Primeri korišćenja date reči

  • Sad kad putujemo vidimo samo vrhove krošnji obližnjih šuma.
  • Koliko su živopisne boje svih tih krošanja vidi se na slici.
  • Da li možeš izbrojati sve vrhove krošnji ispred nas?

Leave A Comment?