kozji ili koziji

Kako se kaže ispravno kozji ili koziji? Srpski jezik dozvoljava upotrebu oba oblika. Pravopis nam je dao objašnjenje zašto se ovaj pridev upotrebljava na oba načina.

Ukoliko se osnova prideva završava suglasnikom tada je preporučljivije koristiti duži oblik sa nastavkom iji, ali u praksi u ostalim slučajevima više se upotrebljava kraći oblik kozji. U svakom slučaju nećete pogrešiti koji god oblik da upotrebite.

Primeri kako se piše pravilno ovaj pridev

  • Majka mi je kupila kozji sapun, odličan je.
  • Voliš li ti jesti kozji sir?
  • Donela sam ti i kozje mleko ikozji sir, svideće ti se.

Leave A Comment?