kontigent ili kontingent

Kako se kaže pravilno kontigent ili kontingent? Tačan odgovor na ovo pitanje dao nam je naš pravopis osvrćući se na poreklo date reči. Pravilno je reći kontingent.

Reč kontingent nastala je od latinske reči contingens, što u prevodu znači obavezan deo nečega. Kako se piše ova reč pokazaće nam primeri koje smo spremili za vas.

Primeri upotrebe date reči

  • Viši nacionalni kontingent za pet afričkih zemalja dolazi sutra.
  • Gruzijski kontingent posetio je Srbiju.
  • Moj otac je kontingent u svojoj kompaniji.

Leave A Comment?