konjem ili konjom

Kako se kaže ispravno konjem ili konjom? Ovo je često pitanje koje se postavlja u srpskom jeziku. Tačan odgovor je da je pravilno koristiti reč konjem. Pravopis će nam objasniti zbog čega.

Reči kod kojih se osnovica završava prednjonepčanim suglasnicima kao što su ć,đ, lj, nj, j, dž, č, ž, š, instrumental dobija nastavak em. Najjasnije će nam biti kada pogledamo primere koji pokazuju kako se piše data reč.

Primeri upotrebe

  • Ići ću na tu trku samo sa crnim konjem.
  • Vikend sa konjem i njegovim ždrebetom bio je nezamenljiv.
  • Da li i vi pričate sa svojim konjem?

Leave A Comment?