kome ili ko me ili kom

Kako se kaže ispravno kome ili ko me ili kom? U srpskom jeziku dozvoljeni su svi ovi oblici. Od upitne zamenice ko lokativ i dativ glase kome ili kom. Ovde je došlo do pokretnog e, koji je česta pojava u gramatici.

Oblik ko me će se najbolje pokazati kroz primere koje smo pripremili i koji nam pokazuju kako se piše pravilno data reč.

Primeri upotrebe ovih reči

  • Kome treba da se obratim za objašnjenje?
  • Ko me je doveo na ovakvo mesto?
  • Kom štandu prvom da priđem na sajmu knjiga?

Leave A Comment?