koliko toliko ili koliko-toliko

Kada se spoje dva priloga postavlja se pitanje kako se piše pravilno sa crtom ili bez, koliko toliko ili koliko-toliko? Ispravno je napisati koliko-toliko sa crticom.

Pravopis srpskoj jezika nalaže da kada se dva priloga spoje obavezno je povezati ih crticom, nikako razdvajati razmakom. Najbolje ćemo pravila uvideti iz direktnih primera koje smo pripremili.

Primeri upotrebe date reči

  • Nabrala sam koliko-toliko dovoljno trešanja za kolače.
  • Možeš li barem koliko-toliko da obratiš pažnju na brata?
  • Hajde da se barem koliko-toliko potrudimo oko predstave.

Leave A Comment?