koji ili kojih ili koi

Kako se kaže pravilno koji ili kojih ili koi? Ispravno je koristiti koji i kojih. Pravopis nam je postavio jasno pravilo da se slovo j ne piše kada je i na drugom mestu, međutim kao i uvek postoje izuzeci, a to su reči u kojima je j deo osnove.

Takav slučaj izuzetaka imali smo u ovoj nedoumici, a najboje ćemo iz primera videti primenu datih reči.

Primeri kako se piše data reč

  • Koji od njih dvojice ti je draži?
  • Od kojih trebam da izaberem najboljeg pokažite mi?
  • Ne razumem koji je tvoj problem sa njom?

Leave A Comment?