koga ili ko ga ili kojeg ili kog

Kako se kaže ispravno koga ili ko ga ili kojeg ili kog? Ovo nam deluje veoma složeno ali nije. Tačan odgovor je da se koriste svi navedeni oblici ove upitne reči.

Reč koji predstavlja pridevsku zamenicu u genitivu glasi kojeg ili koga, ali nije pogrešno reći i kog. Da bismo znali i kako se piše ova zamenica nećemo mnogo umarati pravopis, jer nema određenih pravila. Pređimo na primere u kojima se primena najbolje vidi.

Primeri kako se piše pravilno data reč

  • Koga smo sve pozvali na Lukin rođendan?
  • Ko ga je zvao da dođe?
  • Kojeg od ona dva sakoa si izabrao na kraju?

Leave A Comment?