knjigi ili knjizi

Kako se kaže pravilno knjigi ili knjizi? Ukoliko se osvrnemo na pravopis našeg jezika naićićemo na činjenicu da je jedino ispravno reći knjizi. Ovde je došlo do sibilarizacije kada je suglasnik g prešao u z. U nekim slučajevima dolazi do izuzetaka a to su lična imena kod kojih ne dolazi do glasovnih promena.

Kako se piše ispravno knjigi ili knjizi? Isto je kao i kod izgovora dozvoljena upotreba oblika knjizi. Isto tako moramo obratiti pažnju da ukoliko je z deo suglasničke grupe, takođe ne dolazi do sibilarizacije.

Primeri upotrebe

  • Nisam ništa o tome pronašla u knjizi.
  • Priđi slobodno toj knjizi i pročitaj lekciju.
  • Mogu li se pridružiti tebi i tvojoj knjizi?

Leave A Comment?