kik boks ili kik-boks

Svi ste čuli za ovaj izraz, ali da li ste se zapitali kako se piše pravilno? Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno koristiti oblik kik-boks, sa crticom.

Ne postoji određeno gramatičko objašnjenje, već ćemo se osvrnuti na upotrebu ove reči u direktnom tekstu.

Primeri upotrebe date reči

  • Majin muž bavi se kik-boksom i veoma je uspešan.
  • Kik-boks je moj omiljeni sport.
  • Da li bi tvoj sin trenirao sa mnom kik-boks?

Leave A Comment?