Kako se pišu imena crkava i manastira

Kako se piše ispravno neki od naziva za crkvu ili manastir naredno je pitanje koje moramo razrešiti. Pravopis je, naravno, uvek raspoložen za jezičke i gramatičke igrarije sa nama. Kao i za sve drugo i za ove nazive postoje određena pravila koje moramo poštovati.

Veliko slovo je obavezno na početku naziva kako crkvi, tako i manastira. Ukoliko se u nazivu nalaze reči koje takođe treba da se pišu velikim slovima, to ćemo i učiniti kako bi sve bilo gramatički ispravno. To je slučaj recimo sa vlastiti imenima, koje po difoltu moramo pisati velikim slovom. Na primer Crkva Svetog Marka u svom nazivu sadrži vlastitu imenicu i pravilno je da se sve tri reči napišu velikim slovom.

Reč crkva ili manastir mnoge bune i stvaraju nejasnoće. Ukoliko je crkva ili manastr deo naziva potrebno je napisati ih velikim slovom kada je na početku, kao na primer Crkva Svete trojice ili Manastir Svetog Save. Isto tako u slučaju Katolička crkva, samo je prva reč velikim slovom. U primeru Srpska pravoslavna crkva jasno vidimo da je velikim slovom samo prva reč, jer ostale reči u nazivu ne zahtevaju veliko slovo jer su u pitanju pridev i zajednička imenica.

Pre nego što pređemo na primere koji će nam pokazati kako se pravilno koriste nazivi crkava i manastira u tekstu, moramo napomenuti da se pridev Sveti uvek piše velikim slovom bilo da je na početku ili u sredini reči.

Primeri upotrebe

  • Krstili smo sina juče u Crkvi Svetog Ilije.
  • Da li se Katolička crkva nalazi u ulici u kojoj Maja živi?
  • Obavezno posetite Crkvu Svete Petke u Beogradu.

Leave A Comment?