jurisdikcija ili jurizdikcija

Mislite da smo se umorili od rešavanja gramatičkih zagonetki? Ne, tek smo na početku, orni za rad. Kako se kaže pravilno jurisdikcija ili jurizdikcija, pitanje je koje nam se postavlja ovog trenutka. U srpskom jeziku jedino je tačno koristiti reč jurisdikcija.

Kako se piše ispravno jurisdikcija ili jurizdikcija

U pisanom tekstu pravopis je veoma strog to ste već primetili. Tako ćemo nastaviti da ga slušamo i pravilno ćemo zapisivati jurisdikcija, zbog jednog jedinog pravila a to je da se reči sa prefiksom juris pišu bez glasovnih promena.

Primeri upotrebe

  • U mnogim zemljama usvojena je univerzalna jurisdikcija.
  • Jurisdikcija po jednostavnom objašnjenju predstavlja nadležnost.
  • Objasni mi Petre, šta je to jurisdikcija.

Leave A Comment?