jer ili jel

Jedna od veoma čestih pitanja u srpskom jeziku, jeste u kojim situacija se koristi rečca jel a u kojima jer. Odgovor na ovo pitanje veoma je lagan te se samo trebamo pridržavati pravila koja nam je pravopis postavio.

Kako se piše ispravno jer ili jel

Ukoliko se koristi upitni oblik pravilno je koristiti jel si, jel tako, jel da… Međutim ukoliko pišemo o razlogu zbog čega se nešto dogodilo koristi se prilog jer. Najbolje ćemo videti te razlike kroz direktne primere.

Primeri upotrebe

  • Jel tako da sam ja u pravu?
  • Nisam došla jutros, jer sam se uspavala.
  • Jel si otišao kod lekara juče?

Leave A Comment?