jel’ ili je l’

Naredna nedoumica veoma je interesantna i zahteva našu posebnu pažnju. Šta je pravilno jel’ ili je l’? Morali smo da konsultujemo srpski pravopis kako bismo došli do pravog i ispravnog rešenja.

Kako se piše ispravno jel’ ili je l’

U srpskom jeziku i njegovoj gramatici pravilno je koristi oba oblika. Bilo da je skraćenica ili ne, kada se reč koristi u upitnom obliku uvek se piše odvojeno, dok to neće biti slučaj ukoliko je l deo reči, tačnije uzvika kao što je npr. jelda.

Primeri korišćenja datih reči

  • Kada dođeš kod mame prvo jedeš slatko jelda!
  • Je l’ možeš da zamisliš mene u tom odelu?
  • Je li Milica bila juče kod vas?

Leave A Comment?