jagnje ili janje

Pred nama je reč koja je umiljata već pri prvom čitanju. Često smo je mogli čuti u mnogim pesma ili pak narodnim pričama, ali sad nas interesuje kako se kaže pravilno jagnje ili janje. U srpskom jeziku pravilno je koristiti oba oblika.

Kako se piše ispravno jagnje ili janje

Pravopis nalaže da je tačno ukoliko upotrebimo bilo koji od ova dva oblika. U praksi ćemo više naići na izraz jagnje, ali nije pogrešna ni upotreba reči janje.

Primeri korišćenja datih reči

  • Kod moje bake uvek idem prvo da pomazim njeno jagnje.
  • Da li ste videli koliko je slatko to maleno janje?
  • Sinoć je naše jagnje bilo poprilično veselo i razigrano.

Leave A Comment?