ja sam ili jasam

Postoji jedno pravilo u srpskom jeziku koje moramo poštovati, a to je da se glagolske enklitike uvek pišu odvojeno kao dve reči. Ova informacija biće nam od velike pomoći kada budemo rešavali sledeću nedoumicu. Kako se piše pravilno ja sam ili jasam, saznaćemo u narednim redovima.

Kako se piše ispravno ja sam ili jasam

Pravopis nam je otkrio jednu važnu tajnu, a to je da je jedino pravilno koristiti prvi oblik ja sam, koji se piše odvojeno. Isto tako pored ja sam, koriste se i ti si, on je, mi smo, vi ste i oni su i takođe se svi ovi oblici pišu razdvojeno.

Primeri korišćenja date reči

  • Ja sam bila dovoljno jasna kada sam rekla da ne idem tamo.
  • Veruj mi ja sam dala sve od seve, ne mogu više.
  • Ja sam ta koja se mnogo više trudila.

Leave A Comment?