ja i ti ili ti i ja

Pred nama je jedna veoma zanimljiva nedoumica, koju ćemo sa slašću rešavati. Kako se kaže pravilno ja i ti ili ti i ja? Odgovor na ovo pitanje ne trebamo tražiti u pravopisu već u bontonu.

Kako se piše ispravno ja i ti ili ti i ja

Pravopis našeg jezika ne poseduje ni jedno pravilo koje nalaže redosled kod nabrajanja, ali ukoliko želimo biti kulturni i nesebični zamenicu ja uvek trebamo stavljati na poslednje mesto.

Primeri korišćenja datih reči

  • Ti i ja možemo sutra ići u pozorište, ako si slobodna.
  • Da li smo ti i ja još uvek u svađi?
  • Ti i ja moramo prestati s prepirkama, ako hoćemo da uspemo.

Leave A Comment?