ja bih ili ja bi

Pravopisne nedoumice uvek su spremne za druženje sa nama. Sledeća koja je na redu postavlja nam pitanje kako se kaže ja bih ili ja bi? Po svim gramatičkim i jezičkim pravilima ispravno je reći ja bih.

Kako se piše ispravno ja bih ili ja bi

Pravopis srpskog jezika nalaže da se pomoćni glagol biti u prvom licu množine jedino može napisati u obliku ja bih. U ostalim licima je ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi. Pogledajmo primere koje smo pripremili.

Primeri upotrebe

  • Ja bih vrlo rado išla na more, ali ne mogu da dobijem odmor još uvek.
  • Misliš da bih ja mogla to da ti uradim namerno?
  • Ja bih zaista želela da ti budeš moja pratnja sutra uveče.

Leave A Comment?