izviniti se ili izvinuti se

Svi često koristimo glagol kojim želimo nekom da se izvinimo, ali retko se zapitamo kako se kaže pravilno. Došao je red i na takvu nedoumicu. Da li je pravilno izviniti se ili izvinuti se? U srpskom jeziku koristi se oblik izviniti se.

Kako se piše ispravno izviniti se ili izvinuti se

Da bismo zadovoljili naš pravopis u potpunosti koristićemo oblik izviniti se. On je dobijen od glagola izviniti se, te smo tako i zaključili šta je ispravno. Pripremili smo neke primere koji pokazuju njegovu upotrebu.

Primeri korišćenja date reči

  • Nije lepo izviniti se tim tonom.
  • Ne znam da li je toliko teško izviniti se za svoj bezobrazluk.
  • Kada budeš spreman izvinuti se, tad mi se javi da razgovaramo.

Leave A Comment?