izvinite ili izvini te ili izvinjavam se

Pravopisnim nedoumicama nikad kraja. Pred nama je jedna interesantna borba sa glagolima. Da li je pravilno izvinite ili izvini te ili izvinjavam se? Kako se kaže i piše sledeći glagol otkriće nam naredni redovi.

Kako se piše ispravno izvinite ili izvini te ili izvinjavam se

Srpski jezik i njegova gramatika veoma su složeni, pa nam se u rešavanju pridružio i pravopis. Došli smo do zaključka da je pravilno i izvinite i izvinjavan se. Ovde govorimo o dva glagola glagol izviniti se je srvršeni glagol, a izvinjavati se nesvršen.

Primeri upotrebe

  • Izvinjavam se što kasnim na čas.
  • Izvinite, možete li da ponovite zadnju lekciju nisam čula najbolje.
  • Izvinite molim vas, ali neću stići na vreme.

 

Leave A Comment?