izuzetci ili izuzeci

Kada je srpski jezik i književnost u pitanju nema izuzetaka, svi zadaci podjednako su važni. Hajde sada da se osvrnemo na pomenutu reč i saznamo kako se kaže izuzetci ili izuzeci. Tačan i jedini ispravan odgovor je izuzeci.

Kako se piše ispravno izuzetci ili izuzeci

Da bi smo ispoštovali pravopis u potpunosti pravilno ćemo pisati izuzeci. Ovo je nominativ množine gde su se suglasnici td izgubili kada su se našli suglasnika c, kao i nepostojano a koje se pojavljuje u jednini u nominativu.

Primeri upotrebe

  • Miloš i Ivan su izuzeci kada je u pitanju gledanje filmova.
  • Ne želim da budemo izuzeci koji se jedini protive pravilima.
  • Svi vole sarmu, izuzeci su smo mama i Luka.

Leave A Comment?