ispoštovati ili izpoštovati

Poštovanje je nešto što se stiče i gradi. Mi naš jezik i pravopis veoma poštujemo i volimo, te se i veoma radujemo što su nam pripremili sledeću nedoumicu. Kako se kaže pravilno ispoštovati ili izpoštovati? Tačan odgovor je ispoštovati.

Kako se piše ispravno ispoštovati ili izpoštovati

Svršeni glagol ispoštovati nastao je spajanjem prefiksa iz i glagola poštovati. Tada je došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti kada je z prešlo u svog para s.

Primeri korišćenja date reči

  • Moramo otići kod Mite na rođendan i ispoštovati ga.
  • Ispoštuj to što ti je mama rekla i neće biti problema.
  • Da li ćete me ispoštovati ili ne govori o vašoj kulturi.

Leave A Comment?