iskorišćen ili iskorišten

Sada nas na dvoboj izaziva sledeća nedoumica. Želi od nas da odagnamo kako se kaže pravilno iskorišćen ili iskorišten. Mi smo tu da joj ispunimo želju. U konsultaciji sa našom gramatikom došli smo do zaključka da je bravilno koristiti oba oblika.

Kako se piše ispravno iskorišćen ili iskorišten

Pravopis našeg jezika bio je jasan kada nam je saopštio da su oba oblika pravilna, ali ipak je stavio akcenat na prvi oblik iskorišćen koji se češće koristi u praksi.

Primeri korišćenja

  • Da li je ovaj papir već iskorišćen?
  • Petar se oseća iskorišten od strane Maje zbog onog sinoć.
  • Njegov talenat nije dovoljno iskorišćen u njegovoj pesmi.

Leave A Comment?