Internet ili internet

Njeno veličanstvo imenica zadaje nam sledeći zadatak. Ona želi da rešimo nedoumicu kako se piše pravilno imenica Internet ili internet. Naredni redovi će nam pojasniti da li je veliko slovo obavezno ili ne.

Kako se piše ispravno Internet ili internet

Kada konsultujemo naš pravopis uvek nas dočeka raširenih ruku. I sada nam je otkrio da je pravilno napisati internet malim slovom, jer se ovde ne radi o vlastitoj imenici. Pogledajmo primere koje smo pripremili za ovu reč.

Primeri korišćenja date reči

  • Internet je u današnje vreme potrebe i ne može se bez njega.
  • Sada internet može da se iskoristi i za mnoge honorarne poslove.
  • Da li ste platili račun za internet prošlog meseca?

Leave A Comment?