inteligentan ili intelegentan

Nastavljamo naše putovanje na kojem rešavamo pravopisne nedoumice. Sada treba da odagnamo kako se kaže pravilno inteligentan ili intelegentan. Objašnjenje potražićemo u naredim redovima, a možemo biti sigurni da je ispravno reći inteligentan.

Kako se piše ispravno inteligentan ili intelegentan

Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno koristiti oblik inteligentan, jer data reč potiče od latinske reči intelinen što zači pametan. Kako se koristi ova reč najbolje će nam pokazati direktni primeri.

Primeri upotrebe

  • Zaista sam zadivljena koliko je tvoj pas inteligentan.
  • Nakon razgovora s Pecom, zhvatili smo da je baš inteligentan.
  • Šta misliš da li je Maja dovoljno inteligentna da napiše roman?

Leave A Comment?