implementacija ili inplementacija

Pred nama je sledeća jezička nedoumica koja čeka da je rešimo. Kako se kaže pravilno implementacija ili inplementacija? Pravilno je upotrebiti prvi oblik implementacija, a pravopis će nam objasniti zašto.

Kako se piše ispravno implementacija ili inplementacija

Kao i uvek pravopis je bio jasan. Ispravno je napisati implementacija, jer je ovde došlo do jednačenja suglasnika po mestu izgovora. Ispred p kada se nađu slova in dolazi do ove promene, te suglasnik n prelazi u m.

Primeri upotrebe

  • Ne znam da li će on implementirati tu svoju ideju u delo.
  • Objasnite mi šta je to implementacija?
  • Implementacija predstavlja sprovođenje ili primenu.

Leave A Comment?