imejl ili mejl

Živimo u svetu digitalnih tehnologija i mislim da među vama nema onih koji ne koriste elektronsku poštu, ali kako se kaže pravilno imejl ili mejl? Postoje još neki nazivi, ali ukoliko se dvoumimo između ova dva, pravilna su oba.

Kako se piše ispravno imejl ili mejl

Pravopis srpskoj jezika bio je izričit i jasan kada nam je stavio do znanja da možemo napisati i imejl i mejl. Jedino ukoliko dodamo i sufiks adresa kao imejl-adresa, obavezna je crtica između.

Primeri korišćenja datih reči

  • Pošalji mi na mejl jučerašnje predavanje.
  • Jesi li proverio imejl od jutros?
  • Ne mogu da se setim šifre, kako bi proverio svoju imajl-adresu.

Leave A Comment?